Ebay adalah web e-commerce yang boleh kita gunakan untuk menjual produk. Sama seperti web Shopee […]